İhaleler

İhaleler..

 

ÇAÇA YILDIZ ET GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Büyükbaş Besi İşletmesi Projesi Makine Ekipman Alımı İşleri İhalesi

 

06 Ekim 2020 - Saat 11:00’da aşağıda belirtilen Makina Ekipman alımlarının ihalesi yapılacaktır.

İhale konusu Makine Ekipman Alım Detayı:

v Yem Karma (20 m3) Makinesi (1 Adet),

v Hayvan Suluğu (10 Adet),

v Hayvan Fırçası (16 Adet),

v Fan (8),

v Gübre Çukuru ve Ekipmanları (1 Adet),

v Dezenfeksiyon Cihazı (1 Adet)

Yüklenici Firma ihale dosyasına eklenecek evrak ve belgeler:

v Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya Sanayi / Ticaret Odasından alınmış Faaliyet Belgesi

v Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi / Ticaret Sicil Gazetesi

v Teklifi imzalayan kişinin İmza Sirküleri

v Vergi Levhası

v Ana bayi ise Ana Bayilik Sözleşmesi, Üretici ise üretici olduğunu gösterir belge (Kapasite/Ekspertiz Raporu), Üretici veya ana bayi değil ise Banka Referans Mektubu (ihale işin tutarının en az %20’ si)

Önemli Notlar:

§  Teklif Mektupları Firmanın başlıklı kâğıdına ve Yatırımcıya hitaben düzenlenmeli ve teklif mektuplarında; mutlaka tarih, şartnamelerin incelenip, şartnamelerde belirtilen hususların kabul edilip/edilmediği, tekliflerin geçerlilik süreleri, teklif fiyatı açık olarak belirtilmeli (Birim fiyat, toplam fiyat, KDV, diğer vergiler dahil / hariç, vb.) ve yüklenici kaşesi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır.

§  İhaleyi kazanan yükleniciden sipariş mektubu gönderme ve sözleşmeye davet öncesinde Banka Teminat Mektubu (satınalma bedelinin en az %3’ ü) istenecektir.


 

  

İHALE DOSYASI İÇİN tıklayınız